ماشین سازی کیان صنعت

دستگاه برش خشت سه کاره

از جمله دستگاههایی که بیشترین کاربرد را در کارگاهها و کارخانجات صنایع چوب دارد می توان دستگاه سه کاره را نام برد. این دستگاه خود شامل سه دستگاه، کف رند، اره مجموعه ای (اره گرد) و کم کن افقی می باشد که در این پروژه به تفکیک هر کدام از دستگا هها شرح داده می شود

ویژگی ها و مشخصات فنی

ارتفاع 800 میلیمتر طول صفحه ی اصلی 1160 میلیمتر عرض صفحه ی اصلی 1135 میلیمتر طول صفحه ی متحرک فرعی 700 میلیمتر عرض صفحه ی متحرک فرعی 325 میلیمتر
گالری محصول
مشاوره در ساخت و تولید دستگاه برش خشت سه کاره
تلفن تماس با مشاوران کیان صنعت

کسانی که به کیان صنعت اعتماد کرده اند