ماشین سازی کیان صنعت

ماشین حمل خشت خام

هر تراکتور ۴۰۰ عدد خشت را میتواند بارگیری کند ولی این دستگاه ۱۲۰۰عدد.کفه هایی که خشت بارگیری میکنن نیاز به تراکتور دارد تا آنها را بکشند ولی این دستگاه خود به راحتی حرکت میکند و نیاز به کشنده ندارد

ویژگی ها و مشخصات فنی

کاهش اصطحلاک (مصرف روغن, لاستیک,قطعات موتور, لوازم موتوری, روغن هیدرولیک,جک‌ها و…) کاهش مصرف سوخت کاهش آلودگی هوا و آلاینده‌‌‌های موتور صرفه جویی در وقت و هزینه
گالری محصول
مشاوره در ساخت و تولید ماشین حمل خشت خام
تلفن تماس با مشاوران کیان صنعت

کسانی که به کیان صنعت اعتماد کرده اند